Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Jelczu-Laskowicach 

ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice 

  tel.71 318 11 28, e-mail: sekretariat@zea-jelcz-laskowice.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), a także Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000 informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Ekonomiczno – Administracyjny w Jelczu – Laskowicach, ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz – Laskowice, nr tel.: 71 318 11 28, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Jest nim obecnie pan Wojciech Huczyński, nr tel. 604 907 222, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Celem przetwarzania Państwa danych jest realizacja obowiązków Zespół Ekonomiczno – Administracyjny wynikających ze stosunku pracy. Podstawami prawnymi przetwarzania są natomiast:
• art.6 ust.1 lit. c. RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
• art.22(1) Ustawy Kodeks Pracy
• Ustawa Kodeks cywilny - w zakresie umów cywilnoprawnych
• Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS)
• Ustawa o pracownikach samorządowych
• art.6 ust.1 lit. a. RODO – wyrażenie zgody przez Państwo na przetwarzanie niektórych danych
• art.6 ust.1 lit. e. RODO - wykonanie zadań realizowanych przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny w interesie publicznym.

4. Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:
• Podstawowe dane identyfikacyjne (imiona i nazwiska)
• Szczegóły osobiste (imiona rodziców, data urodzenia)
• Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (numer PESEL, NIP)
• Elektroniczne dane identyfikacyjne (numer telefonu, adres e-mail)
• Biometryczne dane identyfikacyjne (zdjęcie)
• Dane dotyczące zamieszkania
• Pomoc finansowa (w zakresie ZFŚS)
• Czynności służbowe
• Reklamacje, incydenty oraz wypadki
• Wyróżnienia
• Używanie mediów
• Szczegóły dotyczące innych członków rodziny lub domowników (ZFŚS)
• Informacje prawne dotyczące podejrzeń
• Informacje dotyczące niekaralności
• Informacje o niekaralności
• Dane dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego (ZFŚS)
• Dane dotyczące rekonwalescencji (ZFŚS)
• Edukacja i szkolenia
• Zawód i zatrudnienie
• Rekrutacja
• Zakończenie pracy
• Awans zawodowy
• Nieobecności oraz przestrzeganie porządku pracy
• Medycyna pracy
• Wynagrodzenia i pochodne
• Organizacja pracy
• Ocena

5. Państwa dane osobowe przekazywane są organom publicznym oraz zaufanym podmiotom, z którymi Zespół Ekonomiczno – Administracyjny posiada podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Do podmiotów tych należą:
• Firma zajmująca się obsługą informatyczną
• Lekarz medycyny pracy
• Towarzystwo ubezpieczeniowe (w zakresie grupowego ubezpieczenia pracowników) – tylko za Państwa zgodą
• Firma zajmująca się obsługą BHP

6. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.

7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez 50 lat od momentu ustania stosunku pracy.

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
• prawo do sprostowania (poprawiania) danych
• prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”)
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych
• prawo do przenoszenia danych
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest:
• wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z Ustawy Kodeks Pracy, Kodeks cywilny, Ustawy o ZFŚS oraz Ustawy o pracownikach samorządowych
• dobrowolne - w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.

Design by: www.diablodesign.eu